Skip to content
Op zoek naar meer balans in je leven? Schrijf je in voor de Hartsgewijs-nieuwsbrief en krijg tips en inspiratie recht in je inbox. Gratis Kennismaken?

Algemene voorwaarden

 Je kan zonder betaling afzeggen tot 24u voor de start van de activiteit of individuele afspraak. Indien je afbelt minder dan 24u op voorhand wordt de volledige sessie/activiteit je aangerekend en wordt de factuur naar je toegestuurd.

Deelname aan activiteiten georganiseerd door Hartsgewijs is geheel op eigen risico. Hartsgewijs is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, van welk aard dan ook, als gevolgd van deelname aan een activiteit georganiseerd door Hartsgewijs.

Veerle Troch houdt zich te allen tijde aan de geheimhoudingsplicht, maar houdt zich het recht voor in intervisie of collegiaal overleg een situatie in te brengen zonder naam en toenaam van personen.

Hartsgewijs respecteert de wet op de privacy voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonlijke gegevens. Hartsgewijs hecht namelijk veel waarde aan de privacy van haar klanten. De gegevens die je doorgeeft aan Hartsgewijs worden vertrouwelijk behandeld.

Intellectueel eigendom en copyright

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen, …) eigendom zijn en blijven van Hartsgewijs. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hartsgewijs. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door een browser.

Aansprakelijkheid

Hartsgewijs kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site.

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. Hartsgewijs is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

Hartsgewijs biedt de website uitdrukkelijk aan “zoals ze is”. Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. Hartsgewijs kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

Hartsgewijs is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Hartsgewijs oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Hartsgewijs de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Hartsgewijs en de eigenaars van deze sites.

De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. Hartsgewijs behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

Contactgegevens

Voor vragen inzake de verzameling en verwerking van je persoonsgegevens kan je steeds contact opnemen met mij via email veerle@hartsgewijs.be

Persoonsgegevens

Informatie die je aan Hartsgewijs verzendt via formulieren op de website, valt onder de privacy policy van Hartsgewijs.

Hartsgewijs verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Als je je inschrijft voor een infosessie, om informatie te ontvangen of een afspraak te maken, vraag ik je:

  • Voornaam & naam

  • Emailadres

  • Telefoongegevens

Als je je inschrijft voor een training, vraag ik je deze gegevens:

  • Voornaam & naam

  • Adres

  • Telefoongegevens

  • Emailadres

  • Naam bedrijf

  • BTW nummer

  • Geboortedatum